Dochód 500 zł na osobę a kredyt

29 kwietnia
14:28 2016

Dla wielu osób czy też rodzin, kredyt stanowi jedyną szansę na spełnienie marzeń o mieszkaniu lub wakacjach. Jednak często niskie dochodu nie pozwalają na zaciągnięcie zbyt wysokiego zobowiązania, a w niektórych okolicznościach nie można w ogóle pożyczyć pieniędzy. Czy dochód 500 zł na osobę wystarczy do uzyskania kredytu?

Banki coraz bardziej zaostrzają politykę udzielania kredytów mieszkaniowych, podnoszą marże i zwiększają swoje wymagania względem kredytobiorców. Całą sytuację jeszcze pogorszyło wdrożenie Rekomendacji S, która wprowadziła wymóg wkładu własnego przy kredytach hipotecznych.

Ryzyko a kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to jedno z najtrudniej dostępnych zobowiązań w ofercie banków. Jest tak dlatego, że kredyt ten jest udzielany na bardzo w wysokie kwoty i na długie okresy spłaty. W związku z tym banki przed jego udzieleniem bardzo dokładnie weryfikują dochody klienta, by mieć pewność, że będzie on w stanie przez cały okres kredytowania spłacać comiesięczne raty.

Jaka wysokość dochodów?

Minimalna wysokość dochodów akceptowanych przez banki przy kredycie hipotecznym zależy od:

  • wysokości kredytu, jaki chcemy zaciągnąć,
  • okresu spłaty kredytu,
  • nieruchomości, która ma być zabezpieczeniem kredytu,
  • wysokości wkładu własnego,
  • WIBOR-u, czyli aktualnej wysokości oprocentowania kredytów, na podstawie której banki ustalają oprocentowanie kredytów hipotecznych zaciąganych w złotówkach,
  • historii kredytowej kredytobiorcy, a także aktualnych zobowiązań finansowych,
  • domowego budżetu, a więc wydatków, jakie ponosi kredytobiorca,
  • liczebności rodziny, którą utrzymuje i czy oboje małżonkowie pracują.

Zdolność kredytowa

Przed udzieleniem kredytu bank dokonuje oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy, sprawdzając, czy będzie on w stanie z osiąganych dochodów spłacać raty. W trakcie tego procesu bank bierze pod uwagę ilość osób w rodzinie, dochód, comiesięczne wydatki i aktualne zobowiązania pieniężne.

Musimy wziąć pod uwagę, że raty kredytów hipotecznych na ogół przekraczają kwotę 1500 zł, w związku z tym raczej rodzina 4-osobowa z dochodem 2000 zł nie ma szans na takie zobowiązanie. Minimalny dochód, z którym taka rodzina mogłaby wnioskować o kredyt hipoteczny, musi wynosić przynajmniej 3500 zł, a do tego musiałaby posiadać dość wysoki wkład własny.

Rodziny z tak niskim dochodem, wynoszącym 500 zł na osobę, mogą co najwyżej ubiegać się o kredyt gotówkowy na niezbyt wysoką kwotę i z długim okresem spłaty.