Co oznacza r/r?

01 lipca
11:53 2015

Założenia gospodarcze, czy też plany finansowe państwa, a także przedsiębiorstw państwowych oraz prywatnych, zakładają określone wzrosty. Nikt nie planuje strat w swych budżetach, bowiem jest to wbrew logice finansowej.

Symbol r/r oznacza po prostu „rok do roku”. Wzrost r/r oznaczać może, że wartość przedmiotu, np. polskiej gospodarki w przypadku PKB, wzrosła w skali rocznej (r/r) o konkretny procent. Podobna sytuacja jest ze wskaźnikami firm, a także budżetów rodzinnych. A teraz przełóżmy teorię na praktykę.

Z realizacją planów różnie bywa. Planowanie planowaniem, a życie życiem. Często okazuje się, że plany po prostu zawodzą. Z różnych zresztą względów, często niemających odzwierciedlenia w decyzjach firm.

Jak dobrze zaplanować budżet firmy?

Właściwie skonstruowany i odpowiednio zaplanowany budżet pomoże firmie w uzyskaniu odpowiednich zysków. Należy też pamiętać, że budżet jest najważniejszym instrumentem w zarządzaniu firmą. Planując budżet firmy na przyszły rok, należy wziąć pod uwagę wydatki oraz przychody. Jasne? Niby tak, ale z realizacją nie jest już tak prosto.

Najczęściej popełniane błędy

Do najczęściej popełnianych błędów w planowaniu budżetów – i to nie tylko firmowych – należy zaliczyć:

  • nieprawdziwe lub nieaktualne dane i założenia,
  • brak elastyczności w planowaniu budżetu,
  • zbyt optymistyczne założenia.

Najlepiej, jeżeli firma planuje swój budżet w rozbiciu na poszczególne kwartały, a nawet miesiące, wówczas jest bardziej przejrzysty i łatwiej nim zarządzać.

Planowane wzrosty

Planując swój budżet, bez względu na to, czy jest to budżet rodzinny, czy budżet państwa, planuje tak swoje wydatki i przychody, aby przychody przewyższały wydatki. Wówczas na koncie planującego pozostaną jeszcze jakieś zyski. Tak być powinno, chociaż nie zawsze się tu udaje z różnych zresztą względów. W budżecie państwa, a także firm, planowane są wzrosty (r/r) i często takie wzrosty udaje się uzyskać.

Planować powinni specjaliści

Planowanie nie jest rzeczą łatwą, bowiem łatwo można popełnić błędy. Dlatego czasami lepiej oprzeć się na osobach z określoną wiedzą na temat planowania budżetów firm czy też tworzenia biznesplanów. Niedokładne rozpoznanie rynku, na przykład nie uwzględnienie konkurencji w tej branży czy brak ewentualnej korekty, może skutkować „wyłożeniem” budżetu. Jak temu zapobiec?