Czym jest księga wieczysta?

28 maja
13:46 2017

Każdy nabywca nieruchomości, działki czy lokalu spółdzielczego spotyka się z terminem „księga wieczysta”. Sprawdźmy, czym ona dokładnie jest i do czego służy.

Zgodnie z ustawą z roku 1982 o księgach wieczystych i hipotece, dokumentem umożliwiającym weryfikację stanu prawnego nieruchomości jest księga wieczysta. Prowadzona jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim stronom transakcji związanych ze sprzedażą nieruchomości lub kredytami hipotecznymi.

Czym jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to rejestr publiczny zakładany i prowadzony przez sądy rejonowe, a dokładnie, wydziały wieczysto–księgowe. Dzięki takim księgom każdy nabywca nieruchomości może uzyskać wiarygodne informacje na jej temat. Księgi wieczyste są zakładane dla gruntów, lokali własnościowych, spółdzielczych i mieszkaniowych oraz dla domów jednorodzinnych.

Aby założyć księgę wieczystą, należy przedłożyć do właściwego wydziału sądu rejonowego odpowiedni wniosek, zawierający szczegółowe informacje na temat danej nieruchomości. Powinny się tu znaleźć dane dotyczące lokalizacji, osób uprawnionych, przeznaczenia nieruchomości i tytułu własności. We wniosku właściciel budynku czy działki musi także zawrzeć wszystkie obciążenia i ograniczenia związane z nią. Z chwilą powstania księgi wieczystej każdy kolejny w niej zapis może być dokonany na wniosek osoby uprawnionej przez pracowników sądu rejonowego

Wgląd do księgi wieczystej

Zgodnie z zasadą jawności prawo do wglądu do księgi wieczystej ma każdy, kogo interesuje stan prawny nieruchomości. Dokument taki można przejrzeć bezpłatnie w sekretariacie wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego odpowiedniego dla miejsca położenia danej posiadłości. Podczas czynności wglądu do księgi wieczystej najczęściej towarzyszy zainteresowanemu pracownik sądu. Dokumentów takich nie wolno wynosić poza czytelnię, jeśli chcemy uzyskać odpis z księgi, powinniśmy złożyć wniosek i uiścić właściwą opłatę.

Co zawiera księga wieczysta?

Księga wieczysta składa się z czterech działów. Pierwszy z nich opisuje rodzaj posiadłości, jej położenie oraz wielkość powierzchniową. W drugim dziale znajdziemy informację o aktualnym właścicielu i dacie jej nabycia. Trzecia część księgi zawiera dane dotyczące ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, np. spadek lub umowa sprzedaży. Czwarty dział to wpisy z hipotek obciążające posiadłość, np. kredyty.

Ubiegając się o kredyt hipoteczny, musimy uzyskać odpis z księgi wieczystej nieruchomości, którą chcemy nabyć. Gdy brak takiej księgi, trzeba ją założyć.