Jak pomnożyć zaoszczędzone pieniądze?

10 października
16:41 2016

Aby pomnożyć zaoszczędzone pieniądze, czyli je zainwestować, trzeba najpierw je zaoszczędzić. Najbezpieczniejszym sposobem jest oszczędzanie na kontach oszczędnościowych lub lokatach bankowych, ponieważ chroni je Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Wybór inwestycji w celu pomnożenia oszczędności nie jest łatwym zadaniem i trzeba mieć dobre rozeznanie na rynku inwestycyjnym, aby odebrać zysk. Pomnożyć pieniądze można na różne sposoby: inwestycja w fundusze inwestycyjne, giełda, indywidualne inwestowanie w nieruchomości lub w złoto. Owszem, inwestując w złoto czy nieruchomości, na zysk trzeba czasami poczekać, ale są to raczej pewne zyski, zaś czas nie powinien odgrywać znaczącej roli.

Fundusze

Jeżeli ktoś jest niecierpliwy i lubi ryzyko, może postawić na fundusze akcji lub na samodzielne inwestowanie na giełdzie. Tam zyski są szybkie i duże, ale też ryzyko wielkie i bardzo szybko można stracić zaoszczędzone pieniądze. Tymczasem inwestuje się po to, by pomnożyć pieniądze. Na rynku funduszy inwestycyjnych można inwestować również w miarę bezpiecznie, stawiając na fundusze zrównoważone czy też na fundusze stabilnego wzrostu. Fundusze bardziej bezpieczne inwestują zarówno w akcje, jak i obligacje skarbowe. W zależności od koniunktury na rynku inwestycyjnym zwiększają lub obniżają stawki na inwestowanie w akcje i obligacje.

Lokaty strukturalne

Comperia.pl słusznie zauważa, że żadna inwestycja nie zagwarantuje stu procent bezpieczeństwa pieniędzy i dlatego, decydując się na inwestowanie, decyzje inwestorskie powinny być dokładnie przemyślane i dostosowane do sytuacji istniejącej na rynku. W miarę bezpiecznie można natomiast umieszczać oszczędności na lokatach strukturalnych i najlepiej takich, które gwarantują zwrot zainwestowanego kapitału. Lokata strukturalna jest połączeniem lokaty bankowej z funduszem inwestycyjnym. Jeżeli klient trafi w fundusz, który przyniesie mu zysk, zarobi na tej inwestycji; jeżeli nie, nic nie zarobi, ale też nie straci swoich pieniędzy.

Obligacje skarbowe

Inne, w miarę bezpieczne inwestycje, to obligacje skarbowe, na których się nie tylko nie traci, ale zysk jest raczej pewny. Problem tylko w tym, że nie jest to duży zysk, ale i ryzyko żadne, ponieważ obligacje skarbowe chroni skarb państwa. Można też inwestować w obligacje skarbowe różnych państw, najlepiej tych stabilnych i stale rozwijających się, i takie są przecież w UE. Istnieją też obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, które może są bardziej ryzykowne, ale generują większy zysk.

Opinia doradców inwestycyjnych

Decydując się na zainwestowanie swoich oszczędności, potencjalni inwestorzy powinni wybrać, czy zaryzykować mocniej, licząc na duże zyski, czy postawić na mniejsze ryzyko, ale też na niższe zyski. Warto poprosić o pomoc doradców finansowych lub inwestycyjnych.