Kredyt gotówkowy pod hipotekę domu – jakie dokumenty będą potrzebne?

13 listopada
13:02 2014

Jednym z rodzajów kredytowania, dostępnym na rynku usług finansowych, jest pożyczka gotówkowa pod hipotekę domu, z racji solidnego zobowiązania, jest zwyczajowo nisko oprocentowana. A jakie dokumenty należy złożyć, kiedy staramy się o tego rodzaju kredyt?

Kiedy staramy się w banku, czy też instytucji finansowej o pożyczkę czy też kredyt, jednym z etapów niezbędnych ku ich pozyskaniu jest przedstawienie odpowiednich dokumentów. Rzecz jasna w zależności od rodzaju kredytu, a także jego wielkości, uzależniony będzie ich rodzaj i ilość. Oczywiście są pewne dokumenty, które przedstawiamy przy każdym kredycie, jednak w przypadku pożyczki gotówkowej pod hipotekę domu ich ilość i zakres będzie znacznie szerszy, gdyż poza podstawowymi zaświadczeniami o dochodach, wymagane będą również dokumenty dotyczące zastawianej nieruchomości. Przyjrzyjmy się zatem podstawowym dokumentom kredytowym.

Jakie dokumenty kredytowe?

Kiedy sięgamy po pożyczkę gotówkową konieczne będzie przedstawienie naszego dowodu osobistego, a w przypadku zabezpieczenia hipotecznego, kiedy kwota kredytu jest bardzo wysoka, niezbędna będzie zgoda małżonka (jeśli kredytobiorca go posiada), a co za tym idzie, również i jego dowodu osobistego. Jeśli jednak małżonkowie starający się o kredyt mają ustanowioną rozdzielność majątkową, będą zobowiązani przedłożyć orzeczenie sądu w tej sprawie.

Drugim dokumentem będą zaświadczenia o dochodach. Gdy wnioskodawca zatrudniony jest w ramach umowy o pracę, wystarczy udokumentowanie dochodu z okresu ostatnich trzech miesięcy. Najczęściej zaświadczenia należy przedłożyć na druku bankowym. W przypadku umów innego rodzaju (zlecenie, czy też umowy o dzieło) klient winien przedłożyć poszczególne umowy i rachunki za wykonaną pracę. Z kolei w przypadku rencistów lub emerytów, dokumentami kredytowymi będą legitymacja emeryta/rencisty, ostatnia rewaloryzacja, a także ostatni odcinek renty/emerytury.

Dokumentacja nieruchomości

Rzecz jasna, jeśli to nasza nieruchomość, którą już posiadamy czy też dopiero budujemy, ma być zastawem naszego kredytu hipotecznego, konieczny jest rzecz jasna przedłożenie w banku dokumentów dotyczących wspomnianej nieruchomości. W przypadku kredytu na budowę domu, koniecznym będą zaświadczenia o ukończonych kolejnych etapach budowy domu, gdyż kredyt tego typu wypłacany jest w transzach. W przypadku kupna domu czy mieszkania, klient powinien przedłożyć przedwstępną umowę kupna.

Kiedy zabezpieczeniem spłaty pozyskiwanej pożyczki ma być posiadana przez nas nieruchomość już istniejąca, ważne będzie przedstawienie w banku dokumentów potwierdzających naszą własność, a w szczególności aktu notarialnego i odpisu z księgi wieczystej.